תכנון מערכת החשמל מתחלק לשני חלקים. 
החלק הראשון הוא תכנון ארכיטקטוני. תכנון זה מגדיר את המיקום וסוג אביזרי החשמל, גופי תאורה ומיקום לוחות החשמל והתקשורת בבית או במשרד. על החלק הזה אחראי הארכיטקט כחלק מסט התוכניות לביצוע שהוא מפיק עבור הפרויקט. תוכניות אלו הן תכניות פריסה בלבד והן אינן תכניות חשמל לביצוע. 
לאחר קבלת תכניות המתקן מהאדריכל  מגיע תורו של מתכנן החשמל. בתכנון חשמל אנו מביאים בחשבון את התוכנית הארכיטקטונית את כמויות התאורה השקעים המכשירים שיופעלו במתקן ואת דרך ההפעלה שלהם ועל פי כל הפרמטרים האלו אנו בוחרים את גודל החיבור למתקן, לאחר מכן אנחנו מתחילים לחלק את המעגלים השונים כך שהעומס יתחלק שווה בשווה בין הפאזות השונות על מנת למנוע מצב של עומסי יתר על מפסקים ומעגלים. 
בסיום התכנון נפיק כתב כמויות מסודר המתאר את הכמויות, היצרנים והסוגים השונים של החומרים הנדרשים לשם ביצוע העבודה בצורה מושלמת. 
מומלץ לבצע את שלב תכנון החשמל עם גורם מקצועי המורשה לתכנן מתקני חשמל על פי גודל החיבור המבוקש מחברת החשמל טרם הפניה לקבלן חשמל מבצע . 
תכנון הלוח והמעגלי החשמל בבית כבסיס להצעת מחיר יאפשר לכם לכמת את הצעות המחיר לכדי בסיס משותף. רצוי לסגור עם מתכנן המיתקן מראש חבילה הכוללת תכנון, כתב כמויות, בדיקת הצעות מחיר, פיקוח על הביצוע וחתימה על טפסי בקשת החיבור בחברת חשמל וליווי הביקורת של חברת חשמל לקבלת אישור החיבור. ​

תכנון מערכות חשמל

dror.nitzan@gmail.com​

‎+972 ​054-4600-908