על פי דוח שנתי של נציבות כיבוי והצלה לשנת 2016 עולה כי בשנה זו הראו 43,765 שריפות במדינת ישראל.

הגורמים העיקריים לפרוץ השריפות הם הצתות (34%) וכשל חשמלי (25%).

שריפות הנגרמות מכשלים חשמליים ניתנות למניעה בסדרה של פעולות פשטות:

 

תכנון נכון – תכנון וביצוע נכון של מעגלים חשמליים במתקן התאמת גודל המעגל לעומס המיועד.

 

שמירה על תקנים ותקנות – שמירה והקפדה על מילוי הוראות התקן וחוק החשמל. שימוש בחומרים ובאביזרים בעלי תקן.

 

רישיונות והיתרים – בדקו כי מי שאתם מזמינים לבצע את העבודה מחזיק ברישיון מתאים לסוג העבודה וגודל החיבור.

 

תחזוקה – בדיוק כפי שאתם מקפידים לבצע תחזוקה שוטפת למכוניתכם כך גם לוח החשמל צריך תחזוקה שוטפת כל מספר חודשים הכוללת ניקוי ופינוי אבק מהלוח חיזוק ברגים ומחברים בדיקה ויזואלית לשלמות הלוח והרכיבים.

 

המלצה על בדיקת טרמוגרפיה תקופתית – בדיקה טרמוגרפית מאפשרת לנו לראות נקודות כשל בלוח שעין אנושית מקצועית ככל שתהיה לא יכולה לאתר. על ידי בדיקה פשוטה ניתן לראות בצורה ויזואלית את כל הרכיבים והחיבורים הבעייתיים בלוח החשמל.

הקפדה על פעולות אלו יבטיחו כי מערכת החשמל שלכם תשמר לאורך שנים ותעבוד בצורה טובה יותר ובטוחה יותר   

 

בדיקות וטרמוגרפיה

dror.nitzan@gmail.com​

‎+972 ​054-4600-908