כאשר אנו מחליטים לבנות את ביתנו או לשפץ, חלקנו נתקל בבעיה בשעה שאנו מקבלים הצעות מחיר מבעלי מקצוע .

לכל ענף ולעוסקים בו שפה משלו. לעיתים הבדלים בין הנאמר לבין הביצוע וניואנסים דקים יכולים להוות פתח לבעיות חיכוכים וויכוחים על התוצאה.

בתחום הבניה, כמו במגדל בבל 70 לשונות ושפות וקיים קושי להשוות בין שתי הצעות מחיר עבור אותה העבודה בדיוק.

עצות לשיפוץ ובנייה

עבודת החשמל מורכבת מ40% ידע ו- 60% עבודת כפיים וחומר, כאשר הרווח הגדול של הקבלנים הוא באיכות וכמות הרכיבים המרכיבים את מערכת החשמל בביתכם. אל תתפתו למחיר זול! לרוב המשמעות היא רכיבים שאומנם עומדים בתקן הישראלי אך איכותם נמוכה והסיכוי לקצרים ולתקלות גדול יותר.כמו כל תשתית אחרת בבניין כל טעות בשלב התכנון משמעותית מאד ולעיתים בלתי אפשרי לתקן אותה לאחר ביצוע יציקה או בניית קיר לכן צריך לנתח היטב את הצרכים והרצונות שלכם אל מול התקציב ולבחור בתוכנית הטובה היעילה והבטוחה ביותר. יש לנהל דיאלוג עם הקונסטרוקטור של המבנה והאדריכל בנוגע למעברי כבלים בין קומות מתחת רצפות ובתקרה. בעת תכנון הקונסטרוקציה והתוכנית האדריכלית נוטים המתכננים להתעלם מנושאים אלו וברוב המקרים הם נפתרים בשטח על פי רצונו ונסיונו של בעל המקצוע תוך התעלמות מההשפעה על חוזק ויציבות המבנה. 

חובה לבצע את שלב תכנון החשמל עם גורם מקצועי המורשה לתכנן מתקני חשמל על פי גודל החיבור המבוקש מחברת החשמל טרם הפניה לקבלן חשמל מבצע . תכנון הלוח והמעגלי החשמל בבית כבסיס להצעת מחיר יאלץ את הקבלן לתמחר את העבודה על פי רצונותיכם, יאפשר לכם לכמת את הצעות המחיר לכדי בסיס משותף. יוריד את מרווח התמרון והמשחק של הקבלן ויוזיל את עלויות הביצוע. רצוי לסגור עם מתכנן המיתקן מראש חבילה הכוללת תכנון, כתיבת כתב כמויות, בדיקת הצעות מחיר, פיקוח על הביצוע וחתימה על טפסי בקשת החיבור בחברת חשמל.

 

על פי החוק בישראל מותר רק לאדם המחזיק ברישיון חשמלאי לתכנן ולעסוק בעבודות חשמל. יש לוודא כי הקבלן המקבל את העבודה מחזיק ברישיון לבצע מתקן חשמלי בגודל התואם את גודל החיבור שלכם בבית. 

dror.nitzan@gmail.com​

‎+972 ​054-4600-908